Koneellinen puunkorjuu

Harvennushakkuut ja uudistushakkuut Kainuun ja Lapin alueilla

Kainuun Metsäkone on koneelliseen puunkorjuuseen ja metsäkoneurakointiin erikoistunut yritys. Korjaamme puuta UPM:n alueyrittäjänä laajasti Kainuun ja Lapin alueilla. Korjuutyötä teemme ympäri vuoden pääasiassa UPM:n ostamissa metsissä. Puunkorjuuta teemme viidellä omalla metsäkoneketjulla ja lisäksi tarvittaessa käytämme aliurakoitsijoita. 

 

Hoidamme puunkorjuun ammattitaidolla metsän kasvun kaikissa vaiheissa. Teemme sekä harvennushakkuita että uudistushakkuita. Harvennushakkuissa metsästä poistetaan puuta, jotta jäljelle jäävien puiden kasvuolosuhteet paranevat ja metsä tuottaa paremmin. Uudistushakkuissa lähes kaikki korjuuvalmiit puut korjataan hakkuualueelta ja metsään syntyy tilaa uusien puiden istuttamiselle ja kasvamiselle. 

Ammattitaitoiset metsäkoneenkuljettajat

Työllistämme tällä hetkellä noin 20 kokenutta metsäkoneenkuljettajaa. Metsäkoneenkuljettajamme kaatavat, karsivat ja katkovat puut haluttuun mittaan ja kuljettavat valmiit tukit välivarastoihin. Harvennushakkuissa metsäkoneenkuljettajalla on tärkeä rooli kaadettavien puiden valinnassa. Siinä kokemus auttaa näkemään ja valitsemaan kaadettavat puut ja jättämään elinvoimaiset puut vielä kasvamaan. Metsäkoneenkuljettajiemme kokemus ja koneenkäyttöosaaminen tehostavat puunkorjuuta ja parantavat laatua ja tuovat siten säästöä asiakkaalle.

Ota yhteyttä